Ook de nieuwe AVG-wetgeving is bij ons on top of mind. vrijdag 25 mei is het zover en dan moet iedereen in de Europese Unie voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Ondanks dat hier extra werk mee gemoeid is, zien we dit toch als een positieve ontwikkeling.

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen rekening wordt gehouden dat persoonsgegevens worden beveiligd, maar dat ook zorgvuldig hiermee wordt omgegaan. Wij voldeden al voor een groot deel aan de privacywetgeving, maar nu hebben we nog eens kritisch gekeken naar onze werkwijzes en waar nodig veranderingen doorgevoerd.

Voor u hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • onze privacyverklaring aangepast
  • onze disclaimer herzien en waar nodig aangepast
  • onze website voorzien van een SSL-certificaat
  • Verwerkersovereenkomsten opgesteld en afgesloten met onze leveranciers (lopen nog)
  • Enkele AVG-beleidsmedewerkers aangewezen om het proces verder te begeleiden en te bewaken

Wij kijken de toekomst positief tegemoet en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.