Akoestische deurpanelen voor Hilton Hotel Rotterdam

Tijdens een verblijf in een hotel wordt geluidsoverlast door veel gasten als hinderlijk ervaren. Ook bij Hilton Hotel Rotterdam zijn er gasten die aan hebben gegeven weleens geluidsoverlast te hebben. Zo bleek dat in de hotelkamers waar een tussendeur aanwezig is om de kamers te koppelen meer gasten met overlastklachten kwamen dan gasten die verbleven in de hotelkamers zonder tussendeur. Door het plaatsen van akoestische deurpanelen hebben we het geluidniveau met ca. 3 decibel kunnen verlagen en hiermee de ervaren overlast onder hotelgasten aanzienlijk kunnen verminderen.

Behaalde resultaten:

  • Daling geluidsniveau van ca. 3 decibel
  • Betere reviews op booking sites door verhelpen van geluidsoverlast
  • Veilige, hygiënische en betaalbare oplossing
  • Korte doorlooptijd
Houten deur voordat textielframe werd geplaatst
Monteurs plaatsen frame van akoestisch textielframe op binnenkant deur
Monteur plaats akoestisch textielframe op binnenkant deur

Montage foto’s van een akoestisch textielframe

Onze aanpak

Voor de case van Hilton Hotel Rotterdam waren we opzoek naar een effectieve geluid reducerende oplossing die ook in visueel opzicht past binnen de stijl van de hotelkamers. Bovendien moest de oplossing veilig, hygiënisch en betaalbaar zijn. Om dit te realiseren hebben we allereerst de locatie bezocht. Hierbij vroegen we ons af waar het geluid precies vandaan kwam, hoeveel ruimte er beschikbaar was om aanpassingen te doen en of er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan, zoals scherpe randen of hoeken. Vervolgens hebben we gekeken naar diverse mogelijkheden om het probleem aan te pakken en brachten we op maat gemaakt advies uit. Dit advies bestond uit drie deurframe opties die ieder verschilde in materiaal, absorptievermogen, reinigingsmogelijkheden en prijsklasse. De uiteindelijke keuze van Hilton Hotel Rotterdam was een akoestisch textielframe waarvan de voorzijde voorzien is van een opgespannen dekostof doek met print. Met de gekozen oplossing hebben we eerst een proefkamer gerealiseerd en een nameting uitgevoerd. Vervolgens hebben we het akoestische textielframe gemonteerd op 72 deuren in een totaal van 36 kamers.

Akoestisch textielframe materiaal
Akoestisch textielframe met zichtbare inhoud
Akoestisch textielframe gesloten

Foto’s ter illustratie van hoe een akoestisch textielframe werkt

Het eindresultaat

Voor- en nametingen wijzen erop dat het geluidsniveau met ca. 3 decibel is gedaald. Hiermee hebben we de aanwezige geluidsoverlast aanzienlijk weten te verminderen. Door onze doelgerichte aanpak hebben we een korte doorlooptijd kunnen realiseren, waardoor de hotelkamers maar voor korte tijd niet beschikbaar waren. De gekozen oplossing bestaat tevens uit 60% gerecycled materiaal en voldoet dankzij het gemakkelijk te vervangen of te wassen losse doek aan de hygiëne eisen van Hilton Hotel Rotterdam. Deze oplossing heeft geleid tot betere reviews voor Hilton Hotel Rotterdam en bovendien kunnen bezoekers nu genieten van een betere nachtrust!

Kijk voor meer informatie over Hilton Hotel Rotterdam op hiltonhotels.com

In dit project:

Waarom ddreklame?

Interesse?

Enthousiast?

We zouden het leuk vinden als je ons deelt!

Offerte aanvragen

Uiteraard vrijblijvend.

Uitsnede logo 3M Select Gold Specialist
Uitsnede logo Sibon